การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมที่ผู้บริหารมีส่วนร่วมในโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ 

 
1.  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


2.  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


3.  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ


4.  กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง


5.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


 
 
6.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง