ข้อมูลติดต่อ

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaiyai School
ที่อยู่ :
  98 หมู่ 5
ตำบล :
  ห้วยใหญ่
อำเภอ :
  สระโบสถ์
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15240
โทรศัพท์ :
  036787524
โทรสาร :
  036787525
e–mail :
  [email protected]