ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป.1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 211,400 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 1,640,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 945,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลูกรัก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547-2549
งบประมาณ : 650,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : ปัจจุบันปรับปรุงพัฒน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 350,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : สร้างจากวัสดุรื้อถอน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม สพฐ.4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 350,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนแนะแนว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : สร้างจากวัสดุรื้อถอน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป.1 ฉ ปรับปรุงใหม่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปรับปรุง พ.ศ.2558-25
งบประมาณ : 850000
เพิ่มเติม..